Flere og flere danskere oplever i dag, at de bliver stresset. Stress for mere og mere omtale i medierne og det er da også et emne, som vi skal have stort fokus på. Mange har hørt om stress, men meget få ved rent faktisk hvad det er der sker, når man bliver stresset. Stress viser sig typisk som

Vi bliver stressede, når kroppen og tankerne kører på et højere niveau end den enkelte person kan klare, hverken fysisk og psykisk. Mange tror at det hurtigt kan løses ved, at man tager en dag fri eller lægger sig på sofaen i et par timer, men det er ikke nok. Man kan sagtens slappe af fysisk samtidigt med, at man stresser psykisk og så hjælper det ingenting, at man tager en time eller to på sofaen.

Hvorfor bliver man stresset?

Stress er en vigtig biologisk mekanisme, som vi alle sammen er født med. Det er en mekanisme, som er beregnet til at kunne hjælpe os i kritiske situationer. Helt grundlæggende, så er stress noget, der er nødvendigt, for at vi mennesker kan overleve. Stress gør os i stand til at kunne yde noget ekstra, specielt hvis vi er presset fysisk, men i vores moderne verden, så reagerer vi ikke fysisk, når vi bliver stressede. Vi brænder inde med stressen. Den ophobes i vores krop og vi bliver psykisk stressede.

Hvilke stress typer findes der?

Der er stor forskel på stress. Det kan både være kort- og langvarigt. Den kortvarige stress kan komme i løbet af få sekunder og man kan afhjælpe den ved, at koble fuldstændig af i nogle timer, en dag eller længere tid. Den langvarige stress kommer som et resultat af konstant stress over en længere periode. Hvis vi har et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen i lang tid, så får stress en række mere og mere alvorlige bivirkninger.

Konsekvenser ved sygdommen

stresset mand ved computer

Stress kan have nogle ret alvorlige konsekvenser og bivirkninger. Der er forskel på hvor alvorlige stresssymptomer er. Symptomerne kan deles op i tre kategorier: Grønne, gule og røde symptomer.

De grønne symptomer forekommer ved akut stress og helt i orden, det kan f.eks. være at man sveder, bliver tør i munden eller får tissetrang. De fleste kender til disse symptomer.

De gule symptomer er mere alvorlige, og man bør stoppe op, med mindre man laver noget meget vigtigt. Eksempler på disse symptomer kan f.eks. være træthed, uro i kroppen eller at man bliver irritabel. Hvis man oplever nogle af de alvorlige røde symptomer, så skal man stoppe med det samme og få gjort noget ved sin stress.

Røde symptomer kan f.eks. være at man glemmer ting, at man er fraværende, at man blive mindre social eller at man bliver aggressiv.

Liste over stress symptomer:

Grøn – Symptomer der forekommer ved ”her og nu stress”, de er helt normale.

 • Øget hjertebanken i normale situationer
 • Rysten eller tics som kommer og går
 • Man sveder mere
 • Føler sig tør i munden
 • Sommerfugle i maven
 • Knugen i brystet / maven
 • Tissetrang
 • Anspændthed

Gult – Vær opmærksom på dine symptomer, de kan være alvorlige.

 • Træthed
 • Sover dårligt om natten
 • Tænker hele tiden
 • Uro i kroppen
 • Indre modstand / modvilje
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Indesluttet

Rød – De mest alvorlige symptomer.

 • Glemmer ting / fraværende
 • Eksem / sygdom forværres
 • Uforklarlige smerter
 • Mindre social
 • Større forbrug af stimulanser
 • Aggressiv
 • Mave og tarm problemer
 • Blødningsforstyrrelser

Hvordan behandles stress bedst?

Der er ingen tvivl om at stress påvirker hverdagen. Man skal dog være meget opmærksom på, hvor alvorligt den stress man oplever er. Nogle former for stress betyder ikke det store og de hurtigt over igen, mens andre former for stress er længerevarende og disse kræver behandling.

kvinde som meditere

Hvad kan man selv gøre? 

Det bedste man kan gøre for, at undgå stress er at få struktur på hverdagen og huske at få koblet fra. Få styr på kalenderen og få sat styr på tingene. Find nogle faste tidspunkter på dagen, hvor man kobler fra og slukker alt. Og så skal man huske at få sin søvn, da for lidt søvn ofte kan være skyld i at man bliver stresset.

 • Motion – motion har vist sig at have en god effekt, på ens mentale og fysiske tilstand.
 • Alkohol og narkotika – selvmedicinering er noget mange tyder til, dog er det er en forkert løbebane der ikke giver meget godt med sig.
 • Koffein – det er en god ide at skrue ned for substanser der indeholder koffein, da man kan have sværere ved at slappe af og/eller sove.
 • Ernæring –  sørg for at have en sund og afbalanceret kost, med masser af frugt og grønt.
 • Afslapning- det er en god ide at give tid til dig selv, hvor du enten gør noget for dig selv eller slapper af.
 • Vejrtrækning – der er nogle effektive vejrtrækningsteknikker, som vil hjælpe dig med at slappe af.
 • Afspændingsteknikker – meditation, massage eller yoga har været kendt for at kunne afhjælpe stress.
 • Lær at sige fra – det kan ofte være svært at sige nej, men prøv alligevel.
 • Lad andre hjælpe dig – på på arbejdet og i privaten er det vigtigt at bede om hjælp fra andre, også selvom det kan være svært.
 • Tal med folk omkring dig – jo mere du kan tale om det der fylder, des bedre.
 • Søg professionel hjælp – du er vigtigt at du så tidligt som muligt søger professionel hjælp.

Fortsættes 

Kilde: 

What is stress, 2014, medicalnewstoday, link