Stigende antal danskere får tilskud til psykolog

Man kan se at efter finanskrisen ramte i 2006, har der været en fordobling i antallet af folk der får offentlig tilskud til psykolog. Statistikken fortæller dog ikke hvad årsagen er til det stigende antal der kommer til psykolog.
Hvis man kigger på de faktorer der gør at man kan få tilskud til psykolog, så dækker det emner som selvmord, incest, depression, angst osv. Så det er ikke milde ting som danskerne tager til psykolog med.

Nedeunder kan her ses et diagram for stigningen. Kilde 1: Danmarks statistik

diagram der viser psykisk syge i Danmark

diagram over antal besøg hos psykolog

 

 Er der kommet flere psykisk syge i Danmark?

Det er svært at sige, da der er kommet mere fokus på problemet, og flere søger hjælp. Dog kan man se at mænd har ca. 30 % mindre kontakt med deres læge livet igennem, hvilket gør at det er svært at sætte tal på problemet. Desuden er det kun halvdelen af de mænd som har en  depression, der er i behandling, hvilket er et alarmerende tal. Der er mange der går og har det dårligt i hverdagen, og har måske ikke ressourcerne til at søge hjælp.

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde for både mænd og kvinder som følge af funktionsbegrænsninger. De tegner sig således for i alt 25 pct. af den totale sygdomsbyrde efterfulgt af kræft og kredsløbssygdomme, som hver står for henholdsvis 17 pct. og 15,2 pct. Kilde 4: Statens rapport.

 Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er i behandling.

 Forskellen på kvinder og mænd?

Tallet kan desuden være misvisende, da mange mænd ikke vil søge hjælp og dermed ikke bliver en del af statistikken. De er desuden dårligere til at søge hjælp ved deres nærmeste, da de ofte bliver set som en belastning frem for en hjælp. Man kan derfor se mange mænd trække sig fra deres nærmeste, når det får de psykisk dårligt.

Man ser derfor også mænd reagere udadtil, hvor de tager deres indre frustrationer ud på folk omkring dem. Nogle mænd kan derved finde på at komme i klammeri, lade det gå ud over familien, kører vanvittigt i bil eller forlade jobbet.

I nedenstående kan man se noget af den adfærd som mænd kan påtage sig, når de har psykiske problemer. Kilde 2: sundmand.dk

 

Mænds adfærd

Flere mænd begår selvmord

I 2012 tog 680 personer deres eget liv, i Danmark og tallet har været stigende. I 2011 var tallet “kun”, 613 mennesker som begik selvmord i Danmark. Men hvad skyldes dette alarmerende tal?

“Når vi i mange år har haft et fald, skyldes det, at vi fra 1999 til 2004 havde en handlingsplan, hvor ministerier, kommuner og amter samarbejdede. Den droppede den tidligere regering, og det er den beslutning, vi nu ser følgerne af.” Fortæller Morten Thomsen til politikken. Kilde 5: politikken

Tre gange så mange mænd som kvinder begår selvmord. Hvis man ser grafen nedenunder kan man se at der er mange flere mænd som begår selvmord end kvinder. Mænd begår selvmord tre til fem gange så hyppigt som kvinder. De nyeste danske tal (2013) viser, at 17 mænd begik selvmord i 2011 pr. 100.000 indbyggere mod 5 selv mord blandt kvinder, og tallet for mænds selvmord er øget det sidste år. Kilde 2: sundmand.dk

hvor mange mænd begår selvmord

Kilder:

Kilde 1: Danmark statistik – http://www.statistikbanken.dk/SYGK

antal danskere med psykologhjælp

Skærmbillede 2014-10-08 kl. 14.52.07

Kilde 2: http://www.sundmand.dk/Faktaark_MHW2013.pdf

Kilde 3: http://oakwell.dk/tilskud-til-psykolog/

Kilde 4: Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser – udvikling i diagnoser og behandling,  ( oktober 2013), bilagsrapport 2, AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI

Kilde 5: http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2180624/antallet-af-selvmord-er-steget-markant/