Hvad er en depression?

Vi kan alle have humørsvingninger, føle os skidt tilpas og generelt føle os nede. Det er normalt at hvis livet går en imod at humøret er nede, det kan være tidspunkter hvor man oplever nederlag, svigt eller generel utilpashed. Mange bruger herved ordet depression, som er med til at give ordet en forkert mening i manges øjne.

Følgevirkningerne på en depression er forskellig fra person til person, og rammer ikke kun i hovedet. En depression rammer også følelseslivet, kroppen, tænkningen, adfærden og motivationen. 
At have en depression bliver beskrevet som at leve i et sort hul, hvor man har følelsen at døden er den eneste udvej. Mens andre sagtens kan fungere i hverdagen, men dog bære følelsen af at føle sig livløs og tom indvendig.

Uanset hvilke symptomer der er fulgt med depressionen, så er det svært at få en hverdag til at fungere i dagens travle verden. For hvordan kan man balancere et arbejds og familieliv, når man samtidig kæmper med de konstante symptomer der ikke giver meget pause.

Symptomer på depression:

  • Søvnproblemer
  • Koncentrationsbesvær
  • Problemer med opgaver du før synes var lette
  • Følelsen af hjælpeløshed
  • Konstante negative tanker som føles ukontrollerbare
  • Ændret appetit
  • Føler dig irritabel og mere aggressiv.
  • Selvmodstanker

Har du en depression?

Det kan ofte være svært på egen hånd at vurdere om man lider af en depression, da sygdommen ikke er specifik og mærkes forskellig fra person til person. Mange af de symptomer som man oplever ved en depression, kan også være symptomer som man vil opleve hvis man eks. føler sig meget ensom. Et godt råd er derfor, at hvis man føler at man har været nede længere end man plejer, og det føles som om at man ikke selv kan komme ud af “mørket”, at man så søger professionel hjælp, så man kan finde ud af om man har fået en depression.

Et godt råd er også at man også selv undersøger hvad der ligger til grund for de symptomer man oplever, frem for at gå til lægen for derved at få udskrevet medicin mod symptomerne. Ikke at sige at medicin ikke kan være den rigtige løsning, dog kan der ske fejl hvor samtaleterapi måske havde være den bedste løsning.

Hvordan testes en depression?

Desværre sker det at når man besøger en læge, kan man komme ud for at blive diagnosticeret, ved at svare på et spørgeskema. Det er en depressionstest som igennem en række spørgsmål, giver et indblik i, om man på nuværende tidspunkt har en depression. Dette kan være spørgsmål som: Har du indenfor den seneste måned følt dig nede, deprimeret eller hjælpeløs? Har du indenfor den seneste måned følt dig irriteret og uden glæde?. Hvilket er noget mange kan genkende, hvis man eks. lige har slået op med kæresten eller er inde i en dårlig periode.

Testen kan variere for hver person

Desværre kan der være fejl ved spørgeskemaet, hvor folk vil have en forskellig tilgang til hvordan de svarer på de enkelte spørgsmål. Med det menes der at en kvinde kan svare ja til spørgsmålene for at behage hendes læge selvom der ikke ligger en depression bag.

En mand kan også føle at spørgsmålene går ind og truer hans macho selvbillede, og svare måske nej. Forståelsen og udbyttet for spørgsmålene kan derved være forskellig, og testen kan dermed blive misvisende. Til gengæld kan nogle patienter dermed også blive diagnosticeret forkert, hvor konsekvensen er at de får udskrevet receptpligtigt medicin, mod den psykiske sygdom, hvor de blot havde brug for samtaleterapi.

Her kan det nemlig ske at depressionen bliver navnet på en periode med vrede, kedsomhed, tristhed eller tilbagetrækning. Der kan derved komme fejl i diagnosticeringen af sygdommen, da mange “normale” følelser kan give de samme symptomer.

Du kan bruge dette link og find en række teste indenfor stress, angst og depression. 

Er der forskel på depression mellem mænd og kvinder?

Måden hvorpå den enkelte person oplever en depression er forskellig fra person til person, yderligere er der forskel på om du er mand eller kvinde. Det er derfor også forskelligt hvad der bedste behandling er for den enkelte person, man vil dog både som mand og kvinde vil kunne opleve en intens, smertefuld, slående følelse af en mørk regnvejrsdag der blot udspringer sig i angst, frygt, sorg, håbløshed, vrede, skyld og desperation.

Fælles for begge køn er at de begge har behov for hjælp, så man ikke kommer for langt ud. Det er derfor vigtigt at søge hjælp, så man forhåbentlig stadig kan nyde livet, arbejde og et dejligt familieliv. For uden hjælp kan lidelsen også fører til fysiske men, hvor det kan ende med et hjertestop eller værre.

Hvordan behandles en depression?

Medicinsk behandling:
Den medicinske behandling for depression blev fundet igennem ved et tilfælde, og i en årrække vidste man ikke hvorfor medicinen virkede, det gjorde den bare. I 1940 blev chlorpromazine udviklet mod skizofreni, og selvom skizofreni er meget anderledes en depression, så var udviklingen af et middel mod psykiske lidelser et stort skridt i den rigtige retning.

Kostændringer:
Kroppen fungere bedst med god mad, og det samme gør hjernen. Det er derfor vigtigt at man sørger for at indtage mad af høj kvalitet, og gerne med mange vitaminer så kroppen har noget at styrke sig på. Sund med gør at du har mere at stå imod med, når du er inde i perioder med høj stress, og andre ydre påvirkninger.

Læs her om god kost ved depression.

Fortsættes

antidepressiv medicin

Hvornår virker antidepressiv medicin?

En af ulemperne ved antidepressiv medicin, er at virkningstiden er forholdsvis lang hvor det typisk tager et par uger før det virker. Mange der oplever depressionen for første gang, kan derfor ikke få hjælp med det samme og går typisk i lang tid med de forfærdelige symptomer. 
I modsætning til det medicin som patienterne kender, hvor en hovedpinespiller typisk tager en time, så skal man altså her vente fra 2 og op til 8 uger før virkningen indtager.

I mellemtiden inden effekten indtræffer oplever den syge alle bivirkningerne ved medicinen, samtidig med at den psykiske sygdom raser. Fælles for nogle af patienterne, så sker der oftest det at familierne oplever fremskridt i behandlingen af den psykiske sygdom før patienten gør det.

Dette kan ske ved at et familiemedlem oplever at den ramte, er begyndt at interessere sig mere for hvad der sker omkring, selvom hvis man spørge ind til hvordan han/hun har det, så opleves der ikke meget fremskridt. Først en uge senere kan patienten opleve fremskridt og forbedringer. Første fremskridt vil typisk være en forbedring af søvnkvaliteten, hvor man oplever at falde lettere i søvn samt sove mere igennem.

Dernæst vil nogle opleve en tilbagevendende appetit og et stop i vægttab. Folk omkring en vil også opleve at man får lettere til smil og selv måden man bevæger sig på, fortæller at man begynder at få det bedre.

Kan antidepressiv medicin kurere en depression?

Der findes sygdomme som medicin kan kurere, som penicilin der går ind og dræber de bakterier der foresager sygdommen. Man vil derfor ikke få sygdommen igen med mindre man bliver ramt af en ny.Sådan er tilfældes med antidepressiv medicin desværre ikke, hvor medicinen mere går ind og behandler de symptomer som er forbundet med sygdommen.

Det kan sammenlignes med medicin mod for højt blodtryk, hvor man med medicin vil få et normalt blodtryk. Hvis en patient stopper med behandlingen, så vil patienten kunne opleve at blodtrykket stiger igen. Det skal dog siges at depression kan gå over, hvor symptomerne vil forsvinde af dem selv.

Nogle oplever også en årrække hvor symptomerne helt er forsvundet, og hvor de kan leve et normalt liv. Tilstanden behøver derfor ikke at være kronisk, da den forandring i hjernens biology der foresagede symptomerne kan forsvinde efter tid.

Hvor lang tid skal man tage medicinen?

Der er ikke en bestemt tidshorisont på hvor lang tid man skal tage medicin, da ens sygdoms/behandlingsforløb ofte er forskellig. Dog skal man i sygdomsperioden tage medicinen igennem hele forløbet, da sygdommen kan vende tilbage hvis man stopper. Der anbefales derfor at man kun stopper sin behandling i samråd med ens læge.

Kilde:

Depression, symptoms and warning, 2014, helpguide.org, link

What is depression, 2014, medicalnewstoday.com, link